เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการข้อมูลในหน่วยบริการ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557
ไฟล์แนบ:GZPJD3Z.pdfKXZ8CRG.pdfVLUFLJZ.pdf
เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช / ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์ฯ / สสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง


   ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการข้อมูลในหน่วยบริการ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557 ในวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
  ในการนี้ จึงขอเชิญลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลจากโรงพยาบาลสุรินทร์,โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งๆละ 1 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโครงการดังกล่าว     โดยการอบรมครั้งนี้ให้เตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (17-21 มี.ค. 2557 ) และหนังสือ ICD-10-TM for PCU เล่ม 1-4 (20 มี.ค. 2557) มาด้วย 

 ** หมายเหตุ  จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในภายหลัง **
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 12-03-2557 จำนวนผู้อ่าน : 3339
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com