เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือน มกราคม 2557
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 


                    แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2557
          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  229 หน่วย
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล  หน่วย 3 มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

                   1. รพ.สต.ตำบลไพรขลา
                   2. สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
                   3. โรงพยาบาลศรีณรงค์
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22.50 น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 28-02-2557 จำนวนผู้อ่าน : 853
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com