เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งเลื่อนโครงการอบรม
 ผอ.รพช / สสอ.ทุกแห่ง 

    แจ้งเลื่อนโครงการอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี จากเดิมวันที่ 18-20 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี   สำหรับผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วประสงค์รับเงินคืนสามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 1511 

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-02-2557 จำนวนผู้อ่าน : 2571
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com