เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
 
        ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนมกราคม 2557 (1 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้มภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้


        10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03092 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03095 รพ.สต.ตำบลตาอ็อง อ.เมือง
03110 รพ.สต.ตำบลกาเกาะ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง อ.จอมพระ
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03186 รพ.สต.บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อ.รัตนบุรี
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03203 รพ.สต.ตำบลแคน อ.สนม
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก อ.สังขะ
03234 รพ.สต.ตำบลตาคง อ.สังขะ
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03246 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด อ.สำโรงทาบ
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี อ.เมือง
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
13864 รพ.สต.บ้านโคกชัย ตำบลตาคง อ.สังขะ
 
               ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.09 น.
 
 
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 25-02-2557 จำนวนผู้อ่าน : 638
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com