เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2556
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
 
 ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนธันวาคม 2556 (1 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้มภายในวันที่ 30 มกราคม 2557  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

              03099 รพ.สต.ตำบลนอกเมือง อ.เมือง
                   03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
                   03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม
                   03128 รพ.สต.ตำบลโพนครก อ.ท่าตูม
                   03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
                   03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
                   03220 รพ.สต.ตำบลขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ
                   03222 รพ.สต.ตำบลตรมไพร อ.ศีขรภูมิ
                   03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
                   03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม อ.สังขะ
                   03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ
                   03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
                   03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
                   03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ อ.สำโรงทาบ
                   03253 รพ.สต.ตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ
                   03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
                   03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
                   03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
                   03274 รพ.สต.ตำบลตากูก อ.เขวาสินรินทร์
                   10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
                   10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
                   10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
                   11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
                   13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อ.เมือง
                   13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี

               ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 09.19 น.
 
 
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 27-01-2557 จำนวนผู้อ่าน : 792
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com