เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลแฟ้ม PERSON และ CHRONIC (แจ้งครั้งที่ 2)
ไฟล์แนบ:CQPZ8EF.xlsx
 เรียน ผอ.รพศ. / รพช. / สสอ./ รพ.สต. ทุกแห่ง

ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้หน่วยบริการทุกหน่วย ส่งข้อมูลแฟ้มสะสม 2 แฟ้ม คือ แฟ้ม PERSON และ แฟ้มCHRONIC ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข และทำการส่งข้อมูลที่ทำการแก้ไขครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 นั้น

  ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตรวจสอบพบว่า มีหลายหน่วยบริการที่มีสถานะ TypeArea ยังมีแค่ 1 และ 3 อยู่ ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบสถานะ Person ของท่านได้ที่ http://203.157.163.8/report/chkcollection/  หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ท่านทำการ Upload เข้า Provis เช่นเดิม (http://203.157.163.8/provis/main/index.php) โดยด่วนที่สุด

 
 
   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการโดยด่วนต่อไป
 
สิ่งที่แนบมาด้วย : สรุปแฟ้ม Person แยกตามสถานะของ TypeArea

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 16.00 น.

โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 30-10-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1450
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com