เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 (ครั้งที่ 3 )
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2556 (1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ภายในวันนี้เท่านั้น  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 

ลำดับ

ชื่อสถานบริการ

1

13851 รพ.สต.ตำบลเมืองแก

2

99850 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก

3

03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด

4

03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก

5

03261 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

6

10917 โรงพยาบาลจอมพระ

7

10918 โรงพยาบาลปราสาท

8

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง

9

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ

10

10924 โรงพยาบาลลำดวน
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2556 เวลา 09.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 30-09-2556 จำนวนผู้อ่าน : 641
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com