เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 (แจ้งครั้งที่ 2)
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง    
ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2556 (1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม  2556) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 

ลำดับ

รหัส

ชื่อสถานบริการ

1

3099

รพ.สต.โคกกลาง

2

3105

รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

3

10668

รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง

4

11494

รพ.สต.ตำบลกุดขาคีม

5

99850

รพ.สต.ตำบลตาวัง

6

3116

รพ.สต.ตำบลแตล

7

3120

รพ.สต.ตำบลทับทัน

8

3121

รพ.สต.ตำบลนอกเมือง

9

13851

รพ.สต.ตำบลโนน

10

3143

รพ.สต.ตำบลบ้านจารย์

11

3146

รพ.สต.ตำบลบุแกรง

12

10917

รพ.สต.ตำบลประดู่

13

10918

รพ.สต.ตำบลปรือ

14

13854

รพ.สต.ตำบลเมืองแก

15

13855

รพ.สต.ตำบลเมืองที

16

10919

รพ.สต.ตำบลยะวึก

17

3179

รพ.สต.ตำบลระเวียง

18

3181

รพ.สต.ตำบลแร่

19

3194

รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี

20

3202

รพ.สต.ตำบลศรีสุข

21

3212

รพ.สต.ตำบลสระขุด

22

3214

รพ.สต.ตำบลสะกาด

23

3216

รพ.สต.ตำบลเสม็จ

24

10922

รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ

25

3228

รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด

26

3231

รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน

27

3233

รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก

28

10219

รพ.สต.บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด

29

10924

รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง

30

3247

รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน

31

3251

โรงพยาบาลกาบเชิง

32

3253

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

33

3257

โรงพยาบาลจอมพระ

34

3261

โรงพยาบาลปราสาท

35

3263

โรงพยาบาลลำดวน

36

3276

โรงพยาบาลศีขรภูมิ

37

3183

โรงพยาบาลสุรินทร์

38

3188

ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก

39

3191

สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม


ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน  2556 เวลา 13.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 27-09-2556 จำนวนผู้อ่าน : 594
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com