เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ
ไฟล์แนบ:D9HTNVH.pdf
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
     ด้วย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญอบรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ
รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แก่บุคลากรฯผู้สนใจ
สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  รายละเอียดที่ www.peaceinhealth.com
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 19-07-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1587
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com