เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญร่วมงานอบรม Cannon camera & VDO training by Sahakol OA
ไฟล์แนบ:DQFSLPD.pdf
เรียน  ผอ.รพศ / ผอ.รพช / สสอ. / รพ.สต.ทุกแห่ง 

             ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหกลโอเอ จะจัดอบรมความรู้เทคนิคการใช้กล้องวิดิโอ และ การถ่ายภาพ ในวันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้สุนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 12-07-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1165
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com