เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมสำหรับต่อยอดหรือพัฒนาระบบใหม่ให้นำมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยภาษาเดลไฟ
ไฟล์แนบ:8BFDFQY.rar
 เรียน ผอ.รพศ/ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์/ผอ.รพช./สสอ./ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 
  ด้วยบริษัทเดลส์เน็ท ได้เปิดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมสำหรับต่อยอดหรือพัฒนาระบบใหม่ให้นำมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยภาษาเดลไฟ ในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : มุกรินทร์ สุพพัตกุล วันที่โพสต์ : 12-06-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1063
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com