เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556
ไฟล์แนบ:3QQVLDF.pdfW9A1K13.pdf
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพ ค่าย / ผอ.รพช / ผอ.รวมแพทย์ ( หมออนันต์) / สสอ.ทุกแห่ง / ผอ.รพ.สต.

 
         ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สสจ.สุรินทร์  จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล  จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556  ณ  ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 
         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล  จาก รพศ / รพ.ค่ายฯ / รพช /รวมแพทย์ ( หมออนันต์) / สสอ.ทุกแห่ง / รพ.สต. เข้าร่วมประชุมฯ   ตามกำหนดการและกลุ่มเป้าหมาย (การอบรมครั้งนี้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายมานี้

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


หมายเหตุ  หากท่านลงทะเบียนประชุม online มีสิทธิลุ้นรับรางวัล หมดเขตวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 518402 ต่อ 232 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 10-06-2556 จำนวนผู้อ่าน : 15087
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com