เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขปี 2556
ไฟล์แนบ:GQK26H2.pdf
เรียน ผู้อำนวยการ รพศ.สุรินทร์/รพ.ชุมชน ทุกแห่ง และผู้สนใจ
 ด้วย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ
ประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขปี 2556 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 17-05-2556 จำนวนผู้อ่าน : 914
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com