เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ปี 2556
ไฟล์แนบ:3RNVZF3.pdfYC3ITPQ.pdf
 เรียน ผอ.รพ.ค่ายฯ/ผอ.รพศ/ผอ.รพช/สสอ/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง  

   ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จะจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลของหน่วยบริการ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2556 ขึ้น  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ดังนี้

                     รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556
 
                     รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556
 
                     รุ่นที่ 3 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556

   ในการนี้ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์ฯ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วมอบรม รายละเอียดการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย (การอบรมไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ) สามารถดาวน์โหลดได้ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

   จึงเรียนมาเพื่อทราบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 15-05-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1302
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com