เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายสาธารณสุข
ไฟล์แนบ:ATQX2T4.doc1DMDGTJ.docTXPA4Z6.doc
เรียน ผอ.รพศ/ผอ.รพช/สสอ.และผู้สนใจศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติบัติการกฎหมายสาธารณสุข แก่ บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 56 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ค่าลงทะเบียน 1500 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตาม file ที่แนบมา
โพสต์โดย : พันจ่าตรีสายันต์ แสวงสุข วันที่โพสต์ : 01-03-2556 จำนวนผู้อ่าน : 865
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com