เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญเข้ารับการอบรม
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช. / สสอ.ทุกแห่ง

 


    ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญบุคลากรผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม  2556 จำนวนหลายหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.esswpark.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4320 2426


   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 121 / 122
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 28-02-2556 จำนวนผู้อ่าน : 1035
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com