เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องดารออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ไฟล์แนบ:LYDXPRD.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพช./สสอ.ทุกแห่ง


 
      ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เข้าร่วม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13-22 ก.พ.2556 ณ สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่อนบท้ายมานี้

     จึงเรียนมาเพื่อทราบงานส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044 - 518402 ต่อ 220
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-02-2556 จำนวนผู้อ่าน : 761
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com