เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล
ไฟล์แนบ:NI4L5Z9.pdf
 เรียน ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน / ผอ.รพช / สสอ.ทุกแห่ง


    
        ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ในวันที่ 19,20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจติก อ.เมือง จ.สุรินทร์ กำหนดการดังนี้

           วันที่ 19 ธันวาคม 2555  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 3คน ,สำหรับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งๆละ 3 คน ,และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งๆ ละ 2 คน
           วันที่ 20 ธันวาคม 2555  สำหรับ รพ.สต. ที่บันทึกข้อมูลมูลคลาดเคลื่อน (สามารถดูรายชื่อได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา) และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 
   ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดุได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 17-12-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1240
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com