เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการเครือข่าย
ไฟล์แนบ:TCCDFI4.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์ฯ/ผอ.รพช./สสอ. ทุกแห่ง

 

    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการเครือข่ายแก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาลชุมชน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดกำหนดการ ตามไฟลฺเอกสารที่แนบท้ายนี้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาถธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044 - 518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 11-12-2555 จำนวนผู้อ่าน : 988
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com