เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> วีดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

เรียน ผอ.รพ./สสอ./ผู้รับผิดชอบงาน op/pp และผู้สนใจทุกท่าน


วิธีการดูวีดีโอให้ Copy ลิงค์ไปว่างในช่องกรอก url ของ IE แล้วกด Enter

mms://61.19.69.221/stream/oppp01.wmv

mms://61.19.69.221/stream/oppp02.wmv

mms://61.19.69.221/stream/oppp03.wmv

mms://61.19.69.221/stream/oppp04.wmv

mms://61.19.69.221/stream/oppp05.wmv

โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 30-11-2555 จำนวนผู้อ่าน : 2501
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com