เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล
ไฟล์แนบ:ZQDNXS1.pdf
 เรียน  ผอ.รพศ / สสอ.ทุกอำเภอและ รพ.สต. ทุกแห่ง
 
     ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล  ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

                          รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 อำเภอลำดวน ท่าตูม จอมพระ ปราสาท กาบเชิง และเขวาสินรินทร์  
                          รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 อำเภอศีขรภูมิ บัวเชด โนนนารายณ์ ชุมพลบุรี สนม ศรีณรงค์ และพนมดงรัก
                          รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 อำเภอ สังขะ สำโรงทาบ เมืองสุรินทร์ และรัตนบุรี

   ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และข้อมูลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ ทุกแห่ง ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดุได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้


ศูนย์เทคโรโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-11-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1309
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com