เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> วีดีโอชี้แจงตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2556
เรียน ผอ.รพ/สสอ./ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้สนใจทุกท่าน

วิธีการดูวีดีโอให้ Copy ลิงค์ไปว่างในช่องกรอก url ของ IE แล้วกด Enter

mms://61.19.69.221/stream/kpi01.wmv

mms://61.19.69.221/stream/kpi02.wmv

mms://61.19.69.221/stream/kpi03.wmv

mms://61.19.69.221/stream/kpi04.wmv

mms://61.19.69.221/stream/kpi05.wmv

mms://61.19.69.221/stream/kpi06.wmv


โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 19-11-2555 จำนวนผู้อ่าน : 2616
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com