เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญ Download วีดีโอการประชุมทางไกลการบูรณาการระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยโรคเอดส์ ของ 3 กองทุน
เรียน ผอ.รพศ./รพท./รพช. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตามลิงค์ข้างล่าง เปิดดูได้ด้วยโปรแกรมที่แนบมาด้วย

http://www.mediafire.com/?8wzz6f6ppweredd
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 28-09-2555 จำนวนผู้อ่าน : 713
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com