เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อส่งออก 43 แฟ้ม ในระดับโรงพยาบาล
ไฟล์แนบ:P6PRS3N.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพช.ทุกแห่ง/ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 

    ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับ รพศ./รพช.ทุกแห่ง/รพ.ค่าย ฯ ในวันที่ 3-6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเกษมการ์เด้น อ.เมือง จ.สุรินทร์ นั้น  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ขอปรับกำหนดการอบรมดังนี้

                                                เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 4 - 7 กันยายน 2555 ณ  โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อ.เมือง จ.สุรินทร์
    

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์ โทร. 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-08-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1245
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com