เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน" ปีงบประมาณ 2555
ไฟล์แนบ:FLUPERS.pdf
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่นทุกท่าน

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน YFHS หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลชุมชนแห่งละ 3 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว และแจ้งรายชื่อที่ e-mail  surin583@gmail.com ภายในวันที่ 20 ส.ค.2555

โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 16-08-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1186
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com