เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> รับสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค (Coder) ระดับกลาง
ไฟล์แนบ:2M8YUDZ.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ 

        ด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย ดำเนินการจัดสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค (Coder) ระดับกลาง ประจำปี 2555 โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 -518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-08-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1886
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com