เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดสุรินทร์
เรียน นายเภอทุกแห่ง,ผอ.รพศ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง และ นายก อปท.ที่เกี่ยวข้องสสจ.สุรินทร์ ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ จาก รพศ.รพช.สสอ.ทุกแห่ง,รพ.โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน,โรงพยาบาลเอกชน และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อระดับความคิดเห็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและมาตรการป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 25 ก.ค.2555 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (ชั้น 2) โรงแรมเกษมการ์เด้น ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท่านสามารถ  donwloads เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่  web งานอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวด donwloads
โพสต์โดย : พันจ่าตรีสายันต์ แสวงสุข วันที่โพสต์ : 24-07-2555 จำนวนผู้อ่าน : 794
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com