เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุม
ไฟล์แนบ:FQ86R6S.jpeg
 เรียน  ผอ.รพ.สังขะ / ผอ.รพ.กาบเชิง 

          ตามที่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงได้จัดอบรมแพทย์ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทหาร ให้ทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการใช้ยารักษาโรคมาลาเรีย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นั้น   สสจ.สุรินทร์ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานของท่าน จำนวน 1 คนเข้าร่วมอบรมในวันที่ 28 มิถุนายน 2555  ณ โรงแรมริเวอร์ไรท์ เพลส จ.นนทบุรี โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง รายละเอียดเพิ่มตามสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้


        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


งานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044518402 ต่อ 126
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-06-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1553
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com