เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท City Hubs และ E-SAAN Software Park (องค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ไฟล์แนบ:19V6URR.pdfRDRPBZP.pdf
เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

 
   ด้วยบริษัท City Hubs และ E-SAAN Software Park (องค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2555  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อม นี้ หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อทางผู้จัดได้โดยตรง ที่ http://www.cityhubs.net  หรือ โทร 088-5573497-8
โพสต์โดย : สกาวรัตน์ แดงมันฮับ วันที่โพสต์ : 13-06-2555 จำนวนผู้อ่าน : 694
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com