เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมรับฟังชี้แจงOP/PPปี2556
ไฟล์แนบ:EVXMYQH.pdf
เรียน ผอ.รพศ/ ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ
      ด้วยสำนักบริหารการจัดสรรกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมเพื่อรับฟัง
การพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล
ปีงบประมาณ 2556  ในวันที่  12 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลสุรินทร์
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ๆ 1 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละ 1 คน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232

โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 30-05-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1033
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com