เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงาน
ไฟล์แนบ:2S8WC1J.pdf
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ

 
   ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่  14-15 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลสุรินทร์ 6 คน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ๆ 1 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละ 1 คนและตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ 3 คน สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://pjreg.surinpho.com/?modules=Ps&action=Regis รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 09-05-2555 จำนวนผู้อ่าน : 908
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com