เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าอบรมคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบ:N1RWH72.pdf
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ

 
     ด้วยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park) องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัทซิตี้ฮับ จำกัด กำหนดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่าง เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4  อาคารศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายมานี้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-03-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1062
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com