เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เฉลยตัวอย่างการ Code พฤติกรรม
ไฟล์แนบ:FC5RCTT.pdf
 เรียน  ผู้เข้าอบรม การพัฒนาความพร้อมในการประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้มีหน้าที่ประเมินและผู้รับการประเมิน

 

       ผู้เข้าอบรม   สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เฉลยตัวอย่างการ Code พฤติกรรม ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายมานี้


     จึงเรียนมาเพื่อทราบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ  121 / 122
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 02-03-2555 จำนวนผู้อ่าน : 860
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com