เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาความพร้อมในการประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดิอนและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้มีหน้าที่ประเมินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 เรียน ผู้เข้าร่วมอบรม 

  
    สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาความพร้อมในการประเมินสมรรถนะเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดิอนและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้มีหน้าที่ประเมินและผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 16 กพ. 2555 ได้ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 16-02-2555 จำนวนผู้อ่าน : 788
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com