เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)ฉบับ 2011
ไฟล์แนบ:MQDJRL5.pdf
เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์/รพช.ทุกแห่ง/รพ.สุรินทร์รวมแพทย์ 1/รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์)/รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จะจัดอบรมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)ฉบับ 2011

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนพร้อมนี้

โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 23-01-2555 จำนวนผู้อ่าน : 1086
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com