เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
ไฟล์แนบ:BJ9REQD.pdf
 รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 

               รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ( คปสจ. ) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 255 วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมศรีผไท ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 11-01-2555 จำนวนผู้อ่าน : 3137
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com