เลือกภารกิจของผู้บริหาร
มีนาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
คำอธิบายการใช้ระบบ 1. ค่าเริ่มต้นของระบบจะแสดงภารกิจทั้งหมดของผู้บริหาร
2. วันที่ใดที่มีภารกิจของผู้บริหาร จะมีพื้นหลังเป็น สีเขียว
3. ถ้าต้องการว่าผู้บริหารมีภารกิจใดบ้างให้คลิ๊กที่ วันที่ วันนั้นๆ

การดูภารกิจผู้บริหารเป็นรายบุคคล
1. เลือกชื่อผู้บริหารตรง listbox แล้วกด ดูข้อมูล
2. ถ้าต้องการว่าผู้บริหารมีภารกิจใดบ้างให้คลิ๊กที่ วันที่ วันนั้นๆ