เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ข่าว 21 / 43 แฟ้ม


2016-04-29
2016-04-26
2016-04-19
2016-03-30
2016-03-21
2016-03-14
2016-02-29
2016-02-24
2016-02-19
2016-01-29
2016-01-22
2016-01-15
2015-12-30
2015-12-22
2015-12-17
2015-11-30
2015-11-27
2015-10-30
2015-10-22
2015-10-01
2015-08-31
2015-08-21
2015-08-13
2015-07-31
2015-07-27
2015-07-23
2015-06-30
2015-06-25
2015-06-22
2015-06-02
2015-05-25
2015-05-19
2015-05-06
2015-04-27
2015-04-20
2015-03-26
2015-03-23
2015-02-27
2015-02-25
2015-02-20
2015-01-26
2015-01-20
2014-12-25
2014-12-01
2014-11-26
2014-11-20
2014-10-31
2014-10-31
2014-10-28
2014-10-28
2014-10-20
2014-10-20
2014-10-01
2014-09-30
2014-09-24
2014-09-24
2014-08-29
2014-08-29
2014-08-26
2014-08-26
2014-08-21
2014-08-21
2014-07-31
2014-07-31
2014-07-25
2014-07-25
2014-07-21
2014-07-21
2014-06-30
2014-06-30
2014-06-25
2014-06-25
2014-06-20
2014-06-20
2014-05-30
2014-05-26
2014-05-26
2014-05-20
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-25
2014-02-28
2014-02-27
2014-02-25
2014-01-27
2013-12-24
2013-12-19
2013-11-21
2013-11-21
2013-11-12
2013-10-30
2013-10-28
2013-10-28
2013-10-21
2013-10-21
2013-10-16
2013-10-09
2013-10-02
2013-09-30
2013-09-27สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com