เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/สั


2018-04-17
2018-03-15
2017-07-26
2017-05-22
2015-09-09
2014-06-27
2014-06-24
2014-03-12
2014-02-25
2013-07-19
2013-07-12
2013-06-12
2013-05-21
2013-05-21
2013-05-21
2013-05-21
2013-03-01
2013-02-28
2013-02-20
2013-02-19
2013-02-11
2012-08-24
2012-08-14
2012-08-10
2012-06-29
2012-06-26
2012-06-20
2012-06-13
2012-05-28
2012-05-17
2012-05-09
2012-04-05
2012-04-05
2012-03-21
2012-03-02
2012-02-29
2012-02-24
2012-02-24
2012-02-20
2012-02-16
2012-02-15
2012-02-15
2012-02-15
2012-01-26
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-25
2012-01-24
2012-01-24
2012-01-24
2012-01-23
2012-01-20
2012-01-20
2012-01-20
2012-01-13
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-12
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-11
2012-01-05
2012-01-05
2011-12-29
2011-12-29
2011-12-29
2011-12-27
2011-12-20
2011-12-20
2011-12-20
2011-12-20
2011-12-19
2011-12-19
2011-12-19
2011-12-19
2011-12-19
2011-12-16
2011-12-14
2011-12-08
2011-12-07
2011-12-07
2011-12-07
2011-12-07
2011-12-01
2011-12-01สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com