เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ข่าวการประชุม


2017-12-27
2017-11-20
2017-08-07
2017-07-07
2017-06-08
2016-04-22
2015-12-14
2015-09-16
2014-05-08
2014-04-08
2014-01-09
2014-01-07
2013-06-10
2013-05-30
2013-05-20
2013-05-17
2013-05-15
2013-03-22
2013-02-14
2012-12-17
2012-12-11
2012-12-07
2012-12-07
2012-11-27
2012-10-22
2012-09-28
2012-08-27
2012-08-16
2012-08-14
2012-07-24
2012-06-06
2012-05-30
2012-01-26
2011-12-14
2011-12-08
2011-12-02
2011-11-25
2011-11-22
2011-11-21
2011-11-10
2011-10-26
2011-10-07
2011-10-05
2011-09-29
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-21
2011-09-19
2011-09-15
2011-09-14
2011-09-13
2011-09-13
2011-09-07
2011-09-05
2011-07-19
2011-07-19
2011-07-14
2011-07-06
2011-07-05
2011-07-05
2011-07-01
2011-07-01
2011-06-28
2011-06-23
2011-06-22
2011-06-22
2011-06-17
2011-06-10
2011-05-31
2011-05-26
2011-05-17
2011-05-16
2011-05-12
2011-05-10
2011-05-09
2011-04-20
2011-04-19
2011-04-18
2011-04-05
2011-03-30
2011-03-30
2011-03-29
2011-03-14
2011-03-14
2011-03-08
2011-02-17
2011-01-31
2011-01-20
2011-01-13
2011-01-13
2011-01-12
2011-01-05
2010-12-17
2010-12-17
2010-12-02
2010-11-04
2010-11-01
2010-10-28
2010-10-21สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com