เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ข่าวประกวดราคา


2018-06-20
2018-06-20
2018-06-11
2018-06-07
2018-06-07
2018-06-01
2018-05-31
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-21
2018-05-21
2018-05-07
2018-04-30
2018-04-30
2018-04-27
2018-04-23
2018-04-19
2018-04-19
2018-04-19
2018-04-19
2018-04-10
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-02
2018-03-30
2018-03-30
2018-03-30
2018-03-30
2018-03-29
2018-03-27
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-22
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-02-19
2018-02-14
2018-02-13
2018-02-02
2018-02-01
2018-02-01
2018-02-01
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-30
2018-01-23
2018-01-16
2018-01-09
2018-01-03
2017-12-19
2017-12-18
2017-12-13
2017-12-12
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-08
2017-12-04
2017-12-04
2017-11-24
2017-11-14
2017-11-09
2017-11-07
2017-11-02
2017-11-01
2017-10-30
2017-10-30
2017-10-28
2017-10-27
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-09
2017-10-02
2017-09-08สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com