เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


2018-06-19
2018-06-14
2018-06-13
2018-05-03
2018-04-25
2018-04-17
2018-04-17
2018-04-11
2018-04-11
2018-03-12
2018-02-26
2018-02-22
2018-02-19
2018-02-14
2018-02-02
2018-01-31
2018-01-25
2018-01-18
2018-01-18
2018-01-16
2018-01-16
2018-01-09
2018-01-04
2017-12-10
2017-11-29
2017-10-25
2017-10-18
2017-09-28
2017-09-18
2017-09-05
2017-09-05
2017-09-05
2017-09-05
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-17
2017-08-10
2017-08-02
2017-07-17
2017-07-17
2017-07-12
2017-07-03
2017-06-26
2017-06-26
2017-06-02
2017-05-26
2017-05-26
2017-05-22
2017-05-22
2017-05-11
2017-05-11
2017-04-18
2017-04-11
2017-04-11
2017-03-28
2017-03-24
2017-03-03
2017-03-02
2017-02-22
2017-02-09
2017-01-27
2017-01-25
2017-01-23
2017-01-22
2017-01-20
2017-01-06
2016-12-27
2016-12-26
2016-12-23
2016-12-20
2016-12-14
2016-11-29
2016-11-16
2016-11-14
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-04
2016-08-31
2016-08-30
2016-08-23
2016-08-19
2016-08-18
2016-08-03
2016-07-28
2016-07-28
2016-07-25
2016-07-20
2016-07-14
2016-07-06
2016-07-01
2016-06-30
2016-06-27
2016-06-27
2016-06-26
2016-06-26
2016-06-23สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com