ติดต่อ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  • ชั้น 2 อาคารเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
  • ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  • เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 232