พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ชั้น 2 อาคารเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 232

การออกประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ปีงบประมาณ 2562

การออกประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 27 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยงข้อง ได้แล้ววันนี้

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2562

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แล้ววันนี้

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

” รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม “