เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> กิจกรรมเด่น
  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

  25 เมษายน 2561 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
 
 
ตรวจราชการ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการตรวจราชการ “ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้นำเสนอสถานการณ์โรคพิษสุนัขในคน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนอุปสรรค ปัญหาในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรูผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส โดยมี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จังหวัดสุรินทร์ โดยเน้นย้ำให้สถานรักษาพยาบาลเตรียมพร้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในแต่ละโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรองรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 14

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สถานการณ์เด็กปฐมวัยในประเทศไทย" ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน" รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูศูนย์เด็กเล็กในเขตนครชัยบุรินทร์ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุรินทร์
งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัด/อำเภอ และการพัฒนากำลังคนแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ
 เขตสุขภาพที่ 9 จัดงาน "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต" แก้ปัญหาไอคิวเด็กต่ำกว่ามาตรฐาน


     วันที่ 13 มีนาคม 2561 
พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต “เด็กอัจฉริยะแสนดี” เขตนครชัยบุรินทร์ พ.ศ.2561 โดยนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวรายงาน,นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขต 9 ผู้บริหารสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพจาก 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ให้การต้อนรับ
     เขตสุขภาพที่ 9 ได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต มีกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (Family and Community-based) ตั้งต้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นฐานในการปฏิบัติการสำคัญ สร้างให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการดูแล เอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับสตรีตั้งครรภ์และเด็ก ในกรณีที่ครอบครัวไม่พร้อมจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ภาคีเครือข่ายในชุมชนกลุ่มจิตอาสาต่างๆ จะมาทำหน้าที่สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผลการดำเนินงานที่สำคัญ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 ในพื้นที่นำร่อง (เบื้องต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย.2560)
     ทั้งนี้เขตสุขภาพที่ 9 เรามุ่งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กไทย “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย”
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรอบหลักในการดำเนินงาน
10 เรื่อง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยเรื่องที่ 9 ว่าด้วย"ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ.สุรินทร์ ณ ชั้น 2 ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com